LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Seniori Školstvo Život

Seniori nezabudnite si podať prihlášku do ATV – stihnúť to treba do 6. februára

redaktor tvpk 03 februára 2023

Mesto Pezinok opäť otvára brány Akadémie tretieho veku (ATV), ktorá je určená pre obyvateľov vo veku od 55 rokov. Letný semester začne vo februári a jeho ukončenie je naplánované na apríl 2023. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku do 6. februára 2023.

Spôsoby podania prihlášky do ATV

 • ONLINE – vyplnením online formulára, kde si zvolíte príslušný študijný program, najneskôr do 5. 2. 2023. Link na online formulár nájdete tu: https://www.survio.com/survey/d/C4Z1N6H9E5Z7I0G6R. V prípade problémov alebo nejasností vám s vyplnením prihlášky pomôže pani Letnická v klientskom centre na prízemí mestského úradu. Kontaktovať ju môžete telefonicky 033/6901 004 alebo mailom paulina.letnicka@msupezinok.sk
   
 • OSOBNE -prihlásením sa na študijný odbor ATV v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok čase stránkových hodín do 6. 2. 2023.Ak pokračujete v štúdiu v 2. ročníku ATV, tiež vyplňte prihlášku a vyznačte študijný odbor, v ktorom budete pokračovať v štúdiu.Informácie k štúdiu na ATV

Kapacita frekventantov na študijný odbor Počítače pre každého je maximálne 20 študentov, na zvyšné študijné odbory 1. ročníka sa budeme snažiť uspokojiť prihlásených frekventantov. Do študijných odborov 2. ročníka sa prihlasujú úspešní absolventi 1. ročníka daného odboru. 

Prijatí uchádzači na štúdium v letnom semestri ATV budú oslovení pracovníkmi Spoločného školského úradu do 8. 2.2023. Zápis do ATV sa uskutoční 09. februára 2023 v malej sále PKC v čase od 9.00 do 11.30 h.

Poplatky spojené s návštevou ATV

Výška školného za letný semester je určená nasledovne:

 • ZŤP, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia nad 65 rokov – 20,- €/semester
 • Ostatní frekventanti – 30,- €/semester

Zoznam študijných odborov

V 1. ročníku si môžu študenti Akadémie tretieho veku vybrať zo štyroch študijných odborov:

 • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
 • Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta
 • Počítače pre každého
 • Civilizačné ochorenia a prevencia

Pre študentov 2. ročníka sú pripravené tri odbory:

 • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu
 • Angličtina hrou
 • Výtvarné techniky


Inzercia