LOADING

Type to search

Aktuálne

Rokovanie Mestského zastupiteľstva – streda 28. júna o 17.00 h

redaktor tvpk 27 júna 2023

V stredu 28. júna 2023 sa uskutoční o 17:00 h zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na zrušenie uznesenia č. 111/2023 zo dňa 22.06.2023
  3. Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022 a Správa nezávislého audítora
  4. RôzneLink na materiály:
https://www.pezinok.sk/zasadnutie/271


Link na priamy prenos realizovaný TV Pezinok s.r.o.:

Inzercia