LOADING

Type to search

Aktuálne Investície Samospráva Školstvo Život

Rekonštrukcia nádvoria v areáli ZŠ Jána Kupeckého – práce sa začnú v pondelok 22. mája

redaktor tvpk 19 mája 2023

Od pondelka 22. mája sa začne s rekonštrukciou spevnenej plochy pred vstupom do budovy Základnej školy Jána Kupeckého v Pezinku. Existujúca asfaltová plocha 1 035m2 bude nahradená novými komunikáciami s plochou 868 m2 zo zámkovej a betónovej dlažby na novom betónovom podklade. Práce budú trvať dva mesiace. 


Podkladový betón bude recyklovaný na mieste a spätne zabudovaný ako podkladová vrstva pod nosnú betónovú vrstvu.  Zhotoviteľ bude využívať mestský pozemok na Hasičskej ulici pri vodnom toku Blatina ako dočasnú skládku zabudovávaného materiálu. Verejné obstarávanie na realizáciu investičnej akcie vyhrala spoločnosť Duvystav s.r.o. s hodnotou zákazky 107 189,29 Eur s DPH.Žiaci budú využívať počas rekonštrukcie zadný vchod do budovy. Búranie a drvenie betónu bude realizované mimo hodín školského vyučovania. 

Inzercia