LOADING

Type to search

Aktuálne Život

POZOR: V piatok 9. júna sa uskutoční hlasitá skúška sirén

redaktor tvpk 08 júna 2023

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.V piatok 9. júna 2023 sa uskutoční o 12:00 hodine HLASITÁ SKÚŠKA SIRÉN!!!!Ak zaznie siréna v inom termíne je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:

  • STÁLY DVOJMINÚTOVÝ TÓN
    Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec ohrozenia
  • KOLÍSAVÝ 2-MINÚTOVÝ TÓN
    Všeobecné ohrozenie– oznamuje ohrozenie alebo vznik mimoriadnej udalosti.
  • STÁLY 6 – MINÚTOVÝ TÓN
    Ohrozenie vodou– oznamuje ohrozenie vodou.
Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

Inzercia