LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

POZOR: V piatok 8. decembra sa uskutoční hlasitá skúška sirén

redaktor tvpk 07 decembra 2023

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vykonáva Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky. V rámci neho sa v piatok 8. decembra 2023 uskutoční v Pezinku o 12:00 hodine HLASITÁ SKÚŠKA SIRÉN – dvojminútovým stálym tónom!!!!
Ak zaznie siréna v inom termíne je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:

  • STÁLY DVOJMINÚTOVÝ TÓN
    Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec ohrozenia

  • KOLÍSAVÝ 2-MINÚTOVÝ TÓN
    Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie alebo vznik mimoriadnej udalosti.

  • STÁLY 6 – MINÚTOVÝ TÓN
    Ohrozenie vodou– oznamuje ohrozenie vodou.
Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

Inzercia