LOADING

Type to search

Beneficia, Charita Dobrovoľnictvo Život

Podporte v Pezinku verejnú zbierku Biela pastelka

redaktor tvpk 22 septembra 2023

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky verejnej zbierky Biela pastelka nebudú chýbať ani v Pezinku. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 22. ročník zbierky.


Biela pastelka pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Pomoc nájdu v krajskom stredisku v Bratislave, ale v prípade potreby prídu odborní pracovníci a odborné pracovníčky priamo do Pezinka. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku
nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho, ako potrebuje. Všetky naše odborné činnosti smerujú k jedinému – ku klientovi, ktorý je samostatný, dokáže vykonávať mnohé z aktivít aj bez kontroly zraku, alebo s jeho zvyškami. Jednoducho, snažíme sa, aby opäť vzal svoje životné opraty do rúk,“
hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.


Aj v uliciach Pezinka môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.


Zbierkové tímy sa budú nachádzať v priestoroch i okolí železničnej stanice, na námestí, v okolí parku či OC Plus, pred supermarketmi BILLA, Tesco, LIDL či OC Mólo. Dobrovoľníkov nájdete aj v tunajších základných či stredných školách.


Ako spoznáte dobrovoľníkov zbierky?

 • Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka.
 • Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:
  • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2023
  • logo zbierky a číslo pokladničky
  • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2022-044176 a QR kód
  • zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (dobrovoľníkov môžete požiadať, aby vám ho predložili, rovnako ako kópiu o registrovaní zbierky na MV SR)Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa:

 • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
 • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
 • na kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • na aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
 • na podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
 • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
 • špecializované sociálne poradenstvo – poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní a pod.


Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

 • 22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých telekomunikačných sieťach
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
 • online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk
 • po vypočutí Rozprávky pre malé Pastelky (na YouTube kanále s rovnomenným názvom)
 • bezhotovostne prostredníctvom ČSOB POS terminálov v uliciach (kartou, hodinkami, mobilom)

Foto: Eva Amzler

Inzercia