LOADING

Type to search

Aktuálne Projekty Samospráva Život

Plánovaná rekonštrukcia plynovodu v Pezinku v roku 2023

redaktor tvpk 28 februára 2023

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. oznamuje obyvateľom mesta Pezinok, že v období od 1.3.2023 do 31.10.2023 bude prebiehať rekonštrukcia plynovodu v štyroch oblastiach.

Práce v roku 2023 sa začínajú na uliciach Bratislavská a Komenského. Nasledovať budú práce v druhom stavebnom celku na ulici Jesenského, Kupeckého, Malokarpatská, Zámocká a Za koníčkom. Ďalej bude rekonštrukcia plynovodu realizovaná na uliciach Mladoboleslavská, Holubyho, Farská, Majakovského, Saulakova, Tolstého, SNP, l.mája a Obrancov mieru. Zároveň budú práce prebiehať na ulici Šenkvická cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová a Rulandská.

O bližšom priebehu prác a súvisiacich obmedzeniach budeme informovať. Majiteľov bytov a rodinných domov, ktorých sa obmedzenia budú týkať, bude kontaktovať SPP Distribúcia.

Inzercia