LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Oprava výtlkov v mesta pokračuje

redaktor tvpk 02 mája 2023

V zimnom období zabezpečovali opravu hlbokých výtlkov studenou (vrecovanou) asfaltovou zmesou pracovníci Mestského podniku služieb. V piatok 21. 4. sa začalo s opravou výtlkov na komunikáciách v meste externou firmou.Do prvej fázy opráv patria ulice Holubyho, Kupeckého, Suvorovova, Mladoboleslavská, Trnavská, Šenkvická, Silvánová, Muškátová, Hroznová, Rázusova, Cajlanská, Na bielenisku, Fajgalská a Malokarpatská. Jednotlivé ulice sa vyberali podľa stavu a dôležitosti, teda najskôr sa opravia hlavné ťahy, ktorými jazdia autobusy.Obnova sa realizuje tryskovou metódou. Ide o jednoduchú a ekonomickú formu opravy komunikácií. Výtlky netreba pred jej použitím frézovať ani vyrezávať a je možné ich opravovať aj za bežnej prevádzky bez výrazných obmedzení.Následne sa bude pokračovať v oprave ďalších ulíc, v závislosti od vhodných poveternostných podmienok. V kapitálovom rozpočte má mesto schválené určité finančné prostriedky na rekonštrukciu vozoviek a parkovacích plôch, čo zahŕňa aj plošnú opravu komunikácii. Momentálne ešte nie je vybraný konkrétny úsek, ktorý sa bude sanovať.

Inzercia