LOADING

Type to search

Doprava Projekty Region Život

Na území Bratislavského kraja by mali vzniknúť dve nové železničné trate – jedna z nich by mal ísť aj do Pezinka

redaktor tvpk 26 apríla 2023

Nárast výstavby v Bratislave a okolí vytvára veľký tlak na mobilitu obyvateľov. Dôsledkom toho stúpa v uliciach počet áut, pribúdajú zápchy a trpí aj životné prostredie. Riešením by mohla byť výstavba dvoch nových regionálnych železničných tratí – z Vajnor do Pezinka a z Lamača do Lozorna. Prestavbou by mala prejsť aj železničná stanica vo Vajnoroch. Memorandum o spolupráci na príprave týchto projektov podpísali štatutári Ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). 

„Masívna výstavba v Bratislave a v priľahlých obciach spôsobuje, že na cestách v meste a v jeho okolí sú zápchy prakticky každý deň. Cestná sieť už nápor nových áut nezvláda, preto vznikla potreba posúdiť možnosť vybudovania nových elektrifikovaných železničných tratí. Tie by boli určené predovšetkým pre osobnú dopravu a spájali by centrum Bratislavy s mestami a obcami v okolí, v ktorých za posledné desaťročie sledujeme najvýraznejší rast počtu obyvateľov,“ vysvetlil minister dopravy SR Andrej DoležalKonkrétne ide o výstavbu dvoch nových železničných tratí. Prvou by mala byť trať z mestskej časti Bratislava-Vajnory do Pezinka cez Chorvátsky a Slovenský Grob. V rámci toho by mala byť zrekonštruovaná aj železničná stanica Bratislava-Vajnory. Druhá nová železničná trať by mala viesť z Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu až do Lozorna. 

„Železnice Slovenskej republiky už pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti pre oba zmienené projekty. Cieľom štúdie je navrhnúť variantné riešenia výstavby a posúdiť ich uskutočniteľnosť. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky nevznikla žiadna nová železničná trať. Teším sa, že by sa týmto projektom mohol tento stav zmeniť,“ vyhlásil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrilla

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu sú projekty v súlade s prijatými strategickými dokumentmi EÚ a Slovenskej republiky, ako aj s Plánom udržateľnej mobility BSK, ktorý je kľúčovým strategickým dokumentom pre rozvoj dopravy na území BSK. „V Bratislavskom kraji pribudlo za uplynulých 10 rokov viac ako 100.000 obyvateľov. Problémom je, že vznikajú veľké územia s novou výstavbou bez adekvátneho napojenia na koľajovú dopravu. Trendom modernej osobnej dopravy je prepájanie rôznych dopravných módov v rámci integrovaného dopravného systému (IDS). Dosiahneme tým zlepšenie celkovej dostupnosti a obslužnosti regiónov. Z tohto dôvodu navrhujeme zapojenie železničnej dopravy do prímestskej dopravy v rámci IDS mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja,“ uviedol Juraj Droba.

Zmienené projekty výstavby nových železničných tratí majú prispievať k rozvoju integrovaného dopravného systému vrátane možnej optimalizácie železničnej dopravy ako chrbticového systému pre prímestskú dopravu. Navrhované projekty sú aj súčasťou Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, v sekcii „železničná doprava – časová úroveň do roku 2035“. Čo je veľkou výhodou, počítajú s nimi územné plány BSK ako aj dotknutých miest a obcí. 

Signatári memoranda Andrej Doležal, Juraj Droba a Miloslav Havrilla sa zhodli, že je potrebné v čo najväčšej miere „zmierniť negatívne dôsledky súvisiace s kontinuálnym rastom populácie a dopravy a vyriešiť zložitú dopravnú situáciu na území Bratislavského kraja. Najekologickejším a najefektívnejším spôsob prepravy osôb je železničná doprava.“ 

V prípade preukázania socioekonomickej návratnosti a potvrdenia ekonomickej efektivity výstavby nových regionálnych tratí sa signatári memoranda dohodli, že sa každý z nich v rámci svojich kompetencií vynasnaží vykonať úkony smerujúce k realizácii.Celý článok tu: https://bratislavskykraj.sk/na-uzemi-bratislavskeho-kraja-by-mali-vzniknut-dve-nove-zeleznicne-trate/?fbclid=IwAR0i2NNpB4XRQxA9lPxeY4sRihVVifQPxRy9lmltcyh-LIo3Nwc6MK88FnQZdroj: BSK

Inzercia