LOADING

Type to search

Ekológia Prevencia Život Životné prostredie

DNES: Svetový deň vody – dajte si skontrolovať vzorky pitnej vody zo studne

redaktor tvpk 22 marca 2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22. 03. 2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne v našom akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. 

Ako správne odobrať vzorku vody na objektívne stanovenie vybraných ukazovateľov?

  • Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia – nenechávajte vodu dlho stáť
  • Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí
  • Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu
  • Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite
  • Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.


RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale budeme poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky rozborov budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla a taktiež na sociálnej sieti FB.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov pitnej vody bude možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava priamo u nás.

Inzercia