LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku – sledovať ho môžete ONLINE

redaktor tvpk 14 septembra 2023

Vo štvrtok 14. septembra 2023 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Zasadnutie sa začne o 8:30 h a bude realizované prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023
 3. Plnenie rozpočtu od 01.01.2023 do 30.06.2023
 4. Návrh na novelu rozpočtu na rok 2023
 5. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta do 1 000 €
 6. Správa o hospodárení a stave mestských lesov
 7. Návrh na urovnanie právnych vzťahov s BSK – pamätný dom Jána Kupeckého
 8. Návrh na prevod s BSK – cestná svetelná signalizácia (semafory)
 9. Návrhy na nájmy na mestskej plavárni
 10. Prevody a nájmy mestského majetku a návrhy na nadobudnutie majetku
 11. Návrh na nájom mestských bytov
 12. Návrh na skončenie nájmu dohodou s TV Pezinok – prevádzkovanie Informačného centra
 13. Návrh na vyhlásenie OVS na nájom priestorov v objekte krytej plavárne
 14. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy MPS
 15. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a návrh na predaj formou OVS – Náves za traktor
 16. Informácie z činnosti ÚHK
 17. Informácie primátora
 18. Interpelácie poslancov
 19. Návrh na určenie miestneho zastupiteľa do projektu Európskej komisie – Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi
 20. Rôzne


Link na priamy prenos realizovaný TV PEZINOK:

https://youtube.com/live/rNV46lmFQP4


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/274

Inzercia