LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Od 8:30 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku – sledovať ho môžete ONLINE

redaktor tvpk 26 januára 2023

Dňa 26. januára 2023 (štvrtok) o 8:30 h sa bude konať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok a to prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na zrušenie mestskej rady
 3. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok
 4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 5. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Pezinok
 6. Návrh na zriadenie stálych komisií pri MsZ a tvorbu komisií
 7. Návrh štatútu a rokovacieho poriadku stálych komisií
 8. Návrh na zmeny v radách škôl a v mestských organizáciách
 9. Návrhy termínov pracovných stretnutí poslancov a zasadnutí MsZ v roku 2023
 10. Návrhy na nájmy mestských bytov
 11. Návrh na schválenie investičnej akcie „Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho“
 12. Informácia o investičnej akcii „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok“
 13. Informácie primátora
 14. Interpelácie poslancovRokovanie MsZ môžete sledovať prostredníctvom TV PEZINOK, ktorý robí priamy prenos cez YouTube kanál TV PEZINOK LIVE na priloženom linku.
https://youtu.be/ZrAkYENRgp8


Link na materiály k jednotlivým bodom rokovaniu nájdete tu: https://www.pezinok.sk/zasadnutie/266

Inzercia