LOADING

Type to search

Polícia Život

Deň bezpečného internetu

redaktor tvpk 13 februára 2023

Policajný zbor pri príležitosti „ Dňa bezpečného internetu “, ktorý si pripomíname v mesiaci február, upozorňuje na bezpečné používanie jedného z najväčších fenoménov v oblasti komunikácie a informácii súčasnej doby, ktorým je internet.Mnohí z nás využívajú internet denne a čoraz viac sa znižuje (deti) a zároveň zvyšuje (seniori) veková hranica jeho užívateľov. Internet ponúka množstvo informácií, zábavu či neobmedzený kontakt s naším okolím. Deti, dospelí – seniori sa dokážu prostredníctvom internetu vzdelávať, rozširovať si obzory a vyhľadávať dôležité informácie. Používanie rôznych on-line platforiem je pre túto „digitálnu generáciu“ úplne prirodzené.


Prax potvrdzuje, že internetová sieť dnes vytvára vďaka svojej anonymite ideálne prostredie aj pre nekalé činnosti. Užívateľ internetu by mal byť pri takomto spôsobe komunikácie mimoriadne obozretný, najmä pri výbere užívateľa, s ktorým zdieľa prípadne uskutočňuje prenos obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Na internete sa darí aj podvodníkom, ktorých cieľovou skupinou sú nielen deti, ale aj seniori. Aj keď mnohé deti a seniori už vedia, ako rozpoznať očividné podvodné správy, ktoré im sľubujú astronomické sumy peňazí výmenou za osobné informácie, nie je pre ne jednoduché čeliť prílivu rôznych kampaní, reklám a zavádzajúcich informácií, ktoré ponúka internet.Policajný zbor v súvislosti s touto problematikou upozorňuje na bezpečné
používanie internetu a uvedomenia si nástrah spojenými s nerozvážnym zverejňovaným informácií o sebe a ostatných. Prevencia v oblasti používania internetu je jednou z našich priorít a v tejto súvislosti je veľmi dôležité naučiť najmä deti, aby samy dokázali kriticky pristupovať k rôznym možnostiam, ktorým čelia na internete.Dôležité je uvedomiť si, čo všetko internet umožňuje a ponúka, ako sa máme vo virtuálnom svete orientovať a kde je hranica, za ktorú už nie je bezpečné ísť.


Zdroj: OR PZ v Pezinku

Inzercia