LOADING

Type to search

Hasiči Život

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je odvolaný

redaktor tvpk 04 augusta 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec. Odvolanie platí od 4. augusta 12.00 h. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený od 10. júla. 

Inzercia