LOADING

Type to search

Investície Region Život

Bratislavská regionálna dotačná schéma 2024 je otvorená. Úspešní žiadatelia si rozdelia sumu 750 000€

redaktor tvpk 24 novembra 2023

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) sú spustené. Žiadatelia o dotáciu (BRDS) sa môžu uchádzať o podporu v piatich oblastiach:

  • Kultúra – 210 000 EUR – uzávierka 11. 12. 2023
  • Mládež – 42 000 EUR – uzávierka 11. 12. 2023
  • Šport – 168 000 EUR – uzávierka 11. 12. 2023
  • Zdravotníctvo – 120 000 EUR – uzávierka 11. 12. 2023
  • Životné prostredie a rozvoj vidieka – 210 000 EUR – uzávierka 12. 1. 2024


Vo výzvach na rok 2024 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) celkovo alokoval 750 000 eur.

„Z regionálnych dotácií podporujeme občianske projekty, ktoré prispievajú k rozvoju kraja a robia ho krajším. Teším sa, že sú to veľmi často kvalitné a zmysluplné projekty. Vďaka tejto schéme máme v kraji nové miesta pre šport, rozvíjame kultúrny život a umeleckú tvorbu v regióne, ale prispievame aj k rozvoju zelenej infraštruktúry či budovaniu vodozádržných opatrení,“ priblíži predseda BSK Juraj Droba.

Inzercia