LOADING

Type to search

Aktuálne Ekológia Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Ak nemáte ešte doma vedierka na oleje a príslušenstvo k zberu BRKO – príďte si ho zobrať do Klientskeho centra

redaktor tvpk 17 januára 2023

Vedierka na olej a rolku kompostovateľných vreciek na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  (BRKO) si môžu Pezinčania vyzdvihnúť v klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Pezinku. Distribúcia vedierok na oleje sa začala v júni minulého roka, viacerí obyvateľov si ich ale zatiaľ nevyzdvihli.

Obyvatelia rodinných domov dostávajú 3-litrové oranžové vedierko na olej a rolku s 52 kusmi recyklovateľných plastových vreciek na BRKO spolu s letákom o triedení kuchynského odpadu a olejov. Obyvatelia bytových domov dostávajú biologicky rozložiteľné vrecká.


Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

BRKO sa zbiera v recyklovateľných plastových vreckách umiestnených v hnedých košíkoch, ktoré obyvatelia rodinných domov vykladajú do 7.00 h  v deň vývozu pred dom. Vývozný kalendár nájdete na webovej stránke mesta:  https://www.pezinok.sk/stranka/harmonogram-vyvozov-odpadov

Pre obyvateľov bytových domov je na každom stojisku na sídliskách dostupná 240 l nádoba na BRKO.

 Jedlé oleje a tuky

Obyvateľ rodinného domu vyloží plné vedierko v čase vývozu pred rodinný dom.Plné vedierko bude vymenené zberovou spoločnosťou za prázdne čisté vedierko.

V čase vývozu BRKO v rodinných domoch je možné vyložiť aj plné alebo takmer plné vedierko s použitým olejom. 

Na sídliskách je rozmiestnených 16 kusov 120-litrových oranžových nádob na použité oleje a tuky, ktoré občania zbierajú do vlastných plastových fliaš a dobre uzatvorené vhodia do oranžovej nádoby. Nádoby na zber sú umiestnené na kontajnerových stojiskách a pre lepšiu manipuláciu majú navrchu kruhový otvor na vhadzovanie plastových fliaš. Stojiská na sídliskách pre zber použitého oleja a tukov nájdete na ulici:

1.Dona Sandtnera 31-37
2.L. Novomeského 26
3.L. Novomeského 36
4.Svätoplukova 1,3,5 (2ks)
5.Svätoplukova 18
6.Svätoplukova 45-49
7.Svätoplukova 17
8.Gorkého 14
9.1.mája 41-45
10.Bystrická 32
11.Obchodná 2,2A,2B
12.Muškátová 18
13.Hroznová 7 (Trnavská)
14.Hroznová 21
15.Veltlínska 3,4

Inzercia