LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov v okrese od 25. – 31. 07. 2022

redaktor tvpk 03 augusta 2022

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 25. 07. 2022 – 31. 07. 202225. 07. 2022 Viničné
Jednotka bola jednotka vyslaná do obce Viničné. Jednalo sa o vytečené prevádzkové kvapaliny. Na miesto vyšla technika AHZS MB Atego 1+3. Veliteľ zásahu nariadil miesto udalosti posypať sorbentom a vyrozumel operačné stredisko aby dali miesto dočistiť správcovi komunikácie. Následne sa jednotka vrátila na svoju základňu.26. 07. 2022 Pezinok – Myslenice
Jednotka bola vyslaná s dvoma kusmi techniky do obce Pezinok – Myslenice, Železničná 10, na požiar porastu pri železničnej trati. Jednalo sa o požiar porastu cca15 m plochy. Na miesto vyšla technika CAS 30 T815/7 1+3 a štvorkolka – Polaris 900 1+1. Jednotka požiar uhasila a vrátili sa na svoju základňu.26. 07. 2022 Šenkvice
Jednotka bola vyslaná s dvoma kusmi techniky do obce Šenkvice, Družstevná 5 na požiar kúpeľne v rodinnom dome. Jednalo sa o požiar v kúpeľni rodinného domu pravdepodobne dôsledkom skratu na elektroinštalácii. Na miesto vyšla technika CAS 30 T815/7 1+1 a AHZS MB Atego 1+3. Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov. Veliteľ zásahu nariadil priestory odvetrať a prekontrolovať termokamerou. Následne sa jednotka vrátila sa na svoju základňu.26. 07. 2022 Pezinok
Jednotka bola vyslaná na technický zásah v Pezinku na Šancovej ul. , jednalo sa o odstránenie spadnutej haluze z vozovky. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.26. 07. 2022 Pezinok
Jednotke bol nahlásený požiar dreva v prístrešku pri rodinnom dome v Pezinku. Na miesto bola vyslaná technika MB Atego 1+2, a Tatra cas30 815 1+2. Jednotka požiar uhasila a vrátila sa na základňu.
26. 07. 2022 Budmerice – Štefanova
Jednotka bola vyslaná na technickú pomoc medzi Budmericami a Štefanovou. Jednotka mala ísť odstrániť spadnutý strom z vozovky ale po dôkladnom preskúmaní lokality nič nenašla. Jednotka sa vrátila na základňu.27. 07. 2022 Slovenský Grob
Jednotka bola vyslaná s dvoma kusmi techniky do obce Slovenský Grob na ulicu Koceľová 16 na otváranie bytu na druhom poschodí. Jednotka po otvorení našla ležiaceho, dezorientovaného muža na zemi a v byte sa nachádzal pes bojového plemena. Jednotka odovzdala pacienta do opatery RZP., následne sa vrátili na svoju základňu.27. 07. 2022 Pezinok
Jednotka bola vyslaná s jedným kusom techniky na Viničiansku ulicu v Pezinku. Jednalo sa o dočistenie komunikácií po dopravnej nehode. Po dočistení sa jednotka vrátila na svoju základňu.27. 07. 2022 Veľký Krtíš
Jeden príslušník bol povolaný do mesta Veľký Krtíš na ulicu Hrušov 136 ako psychologická intervencia. Po ukončení sa vrátil na svoju základňu.
28. 07. 2022 Bernolákovo
Jeden príslušník bol vyslaný na odvoz pretlakového ventilátora na požiar domu do Bernolákova. Po ukončení práce sa dostavil na svoju základňu.28. 07. 2022 Limbach
Jednotka bola vyslaná na preverenie dymenia nad obcou Limbach. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka kontaktovala s oznamovateľom. Prieskumom nenašli žiadne ohnisko a vrátili sa na svoju základňu.29. 07. 2022 Častá
Jednotka bola vyslaná na požiar poľa, ktorý sa nachádzal v Častej. Na miesto boli vyslané dve cisterny CAS 30 T815 a na mieste sa nachádzali aj DHZO Budmerice a DHZO Častá. Jednotka po príchode na miesto lokalizovala požiar a následne začala z hasením . Požiar sa im podarilo úspešne uhasiť . Jednotka sa po skončení vrátila na základňu.
31. 07. 2022 Pezinok
Jednotka bola vyslaná na technickú pomoc na železničnú stanicu v Pezinku, kde bola nahlásená osoba zakliesnená medzi dvoma vozňami. Osoba bola bez známok života. Jednotka sa po dohode s políciou vrátila sa na svoju základňu.

Inzercia