LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Výstavba cyklochodníka sa presunie na ďalší úsek na Holubyho ulici

redaktor tvpk 17 mája 2022

Práce na cyklotrase Pezinok- Limbach budú od tohto týždňa pokračovať v ďalšej časti Holubyho ulice. Mesto bude na tomto úseku realizovať výrub stromov. Ide o 22 kusov drevín -10 ks javora mliečneho, 3 ks lipy malolistej a smreku obyčajného, 1 ks cyprušteka, orecha kráľovského, duglasky, jedli obrovskej, jedli bielej a brezy previsnutej.

V rámci náhradnej výsadby pribudne na jeseň v meste popri cyklotrase 10 ks drevín s minimálnym obvodom kmeňa 16 cm, ako aj 34 kusov ďalších pôvodne sa vyskytujúcich a vhodných drevín na jeho pozemkoch v termíne najneskôr do konca roka 2024. Podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Bratislave by náhradná výsadba mala pozostávať z týchto drevín: lipa striebristá alebo hruška okrasná.

 „Na Holubyho ulici by sme chceli vytvoriť novú reprezentatívnu zeleň – alej drevín s väčšími korunami, ktoré by boli vhodné do historického centra mesta. Alej by bola doplnená aj o trvalkové výsadby. Vo vinohradníckej krajine okolo cyklochodníka chceme doplniť stromovú alej poskytujúcu tieň na úseku cyklotrasy,“ vysvetlila vedúca oddelenia stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Inzercia