LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 27. októbra bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 25 októbra 2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa bude konať 27. októbra 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Nájom nebytových priestorov
  3. Informácia o prechode nájmu bytu
  4. Informácie primátora
  5. Interpelácie Link na materiály:
https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12762&msz=1


Nakoľko vo štvrtok 27. októbra už bude plynúť volebné moratórium pre Spojené voľby, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022 priamy prenos TV Pezinok s.r.o nebude realizovať.


Záznam z rokovania MsZ bude do vysielania TV Pezinok ako aj na YouTube kanál TV PEZINOK LIVE zaradený v pondelok 31. októbra 2022.

Inzercia