LOADING

Type to search

Komunálna politika Projekty Samospráva Život

VIDEO: MsZ schválilo zámer kúpy Grinavského majera

redaktor tvpk 12 septembra 2022

Na septembrovom rokovaní Mestské zastupiteľstva v Pezinku bol poslanom predložený návrh na schválenie zámeru nadobudnúť nehnuteľný majetok Majer Grünfeld v Grinave do vlastníctva mesta. Poslanecký zbor tento návrh s pripomienkami poslanca Ľuboša Hidašiho odsúhlasil.

Inzercia