LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

V utorok 13. septembra bude pokračovať rokovania MsZ zo štvrtka 8. septembra

redaktor tvpk 12 septembra 2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 13. septembra 2022 (utorok) o 14.30 hod. online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams ako pokračovanie prerušeného MsZ z dôvodu neuznášania schopnosti podľa schváleného programu rokovania z 8. septembra 2022:

SCHVÁLENÝ PROGRAM – pokračovanie od bodu 14, písmena b)

  1. Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok
    pozn.:po hlasovaní pri písmene a) sa MsZ prerušilo z dôvodu nízkeho počtu poslancov
  2. Informácie z činnosti ÚHK
  3. Informácie primátora
  4. Interpelácie


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12626&msz=1


Link na priamy prenos:

https://www.youtube.com/watch?v=R4nOa9vxhGo

Inzercia