LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Odpadové hospodarstvo Život

Novelizovať by sa malo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – pripomienky k tomuto návrhu môžete posielať do 10. decembra

redaktor tvpk 01 decembra 2022

Prvé riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční vo štvrtok 15. decembra 2022. Na rokovaní by sa mal preberať návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Pripomienky k návrhu môžete podávat’ písomne na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp.
emailom na adresu: msu@msupezinok.sk, a to do 10. decembra 2022.


Tu je znenie návrhu VZN č. xx/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: https://www.pezinok.sk/download.dat?id=C392707937AE462EB5B1265781B4A6CB-AD48C7042D8C2EA8C11A86CBA51122E5&embed=true

Inzercia