LOADING

Type to search

Hasiči Vianoce Život

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v období Vianoc a osláv Silvestra

redaktor tvpk 02 decembra 2022

Napriek tomu, že  v zimnom období je častým javom poľadovica a sneh, najviac nástrah na ľudí striehne  doma. Podľa štatistík je pravdepodobnosť domáceho požiaru počas Vianoc až o 50 percent vyššia. Hasiči preto pripravili niekoľko dobrých rád ako sa vyhnúť požiaru:

 • ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
 • umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,
 • nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
 • pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,
 • adventný veniec majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy
 • sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť
 • ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek

Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou:

 • nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
 • neodpaľujte ju v sklenených fľašiach a iných nádobách,
 • v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody,
 • zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných vozidiel,
 • zabráňte priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami.


Nad bezpečnosťou budú počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči – záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť zavolaním na telefónne číslo 150.

ZDROJ: TS OR HaZZ v Pezinku

Inzercia