LOADING

Type to search

Ostatné

Mestský úrad Pezinok ponúka vysokoškolákom odbornú stáž

redaktor tvpk 11 marca 2022

Na Mestskom úrade v Pezinku vznikol nový stážový program pre vysokoškolákov, v ktorom svoje znalosti môžu študenti zúročiť v praxi, zdokonaliť ich a zároveň môžu ukázať úradníkom nový pohľad na fungovanie samosprávy.

Stážová ponuka je otvorená zatiaľ na oddelení stratégie a životného prostredia mestského úradu. Záujemcovia si môžu vyberať z viacerých oblastí zamerania, ktoré sa budú priebežne obmieňať. Stáž bude prebiehať do konca roka, období mesiacov jún – december 2022. Stážový program nie je honorovaný, nakoľko odmenou sú získané nové vedomosti, zručnosti a návyky.

Vysokoškoláci majú možnosť pôsobiť na odbore stratégie a životného prostredia a majú možnosť získať prax v oblasti dopravy, územného plánovania, gis, životného prostredia, odpadového hospodárstva, archívnictva a i. Môžu sa stať aj súčasťou prípravy projektov pre deti a mládež v rámci environmentálnych projektov, strategického plánovania alebo ako terénny pracovník spoznať proces priamej práce s občanmi. Využijeme aj znalosti študentov stavebných fakúlt, architektúry, krajinnej architektúry, arboristiky, dendrológie či verejnej správy napríklad pri spracúvaní odborných stanovísk a rozhodnutí.

Podmienky výkonu stáže sa s vybranými uchádzačmi dohodnú individuálne. Záujemcovia o stážový program, zasielajte vaše životopisy, motivačné listy a súhlas so spracovaním osobných údajov do 17. apríla 2022 na mailovú adresu staze@msupezinok.sk. Vybraných záujemcov budeme kontaktovať.

Inzercia