LOADING

Type to search

Aktuálne Odpadové hospodarstvo Život

Májové upratovanie mesta

redaktor tvpk 04 mája 2022

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022 v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.

Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h.

Odovzdať môžete:

• objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče …),

• biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),

• sklo, plasty a kovový odpad,

• pneumatiky bez diskov.

Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.
Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr. oleje, žiarivky, batérie, farby a podobne), môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.


Pri poslednom zbere veľkorozmerného odpadu v marci 2022 sa podarilo vyzbierať takmer 60 ton odpadu.

Zdroj: FB Mesto Pezinok

Inzercia