LOADING

Type to search

Hasiči Život

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

redaktor tvpk 06 septembra 2022

OR PZ Hasičského a záchranného zboru v Pezinku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Pezinok od 2. 9. 2022 od 12.00 h.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Inzercia