LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: O 17:00 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 29 júna 2022

V stredu dňa 29. júna 2022 o 17.00 hodine sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022.


PROGRAM

 1. Úprava rozpočtu na rok 2022
 2. Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 €
 4. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2021
 5. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021
 9. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 10. Dohody o určení spoločného školského obvodu
 11. Informácie u činnosti ÚHK
 12. Informácia Geopark Malé Karpaty – výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 13. Interpelácie poslancov
 14. Informácie primátora
 15. Návrh na prijatie RO (ZŠ Kupeckého)

Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12439&msz=1


Link na priamy prenos:

Inzercia