LOADING

Type to search

Banictvo cestovný ruch Život

Banský nakladač – nová atrakcia na Antimonke

redaktor tvpk 27 januára 2022

Malokarpatsky banícky spolok Pezinok už viac ako 6 rokov revitalizuje lokalitu Antimónovej štôlne nad Pezinkom. Podarilo sa tu zrekonštruovať budovu, ktorú využívajú členovia spolku na svoje aktivity ale otvorená je aj širokej verejnosti či turistom. Zatraktívniť túto lokalitu sa podarilo začiatkom tohto roku aj osadením takmer 2 tonového banského nakladača, ktorý spolok zakúpil v českom meste Stříbro, kde má baníctvo taktiež hlboké korene. Banský nakladač je stroj, ktorý v minulosti používali aj pezinskí baníci pri svojej práci. Aj takýmto spôsobom sa snaží Malokarpatský banícky spolok oživovať banícku históriu a tradície v našom meste.

Inzercia