LOADING

Type to search

Ekológia Samospráva Život Životné prostredie

Ako správne zlikvidovať staré pneumatiky?

redaktor tvpk 13 októbra 2022

Pokiaľ tie vaše už nie sú vhodné na prezutie (majú zjazdený dezén pod zákonný limit alebo iné poškodenie) ste povinný pneumatiku odovzdať distribútorovi, predajcovi pneumatík, na zberný dvor alebo na miesto určené obcou. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a ani zberu odpadov z okolia kontajnerov.

Mesto Pezinok vyzbieralo od septembra do decembra 2021 asi 400 ks nezákonne uložených pneumatík zo stojísk a z prírody. Ľudia sa často zbavujú starých pneumatík, vyhodením ich do prírody alebo ponechaním pri kontajneroch, čím nevyužijú zákonnú možnosť na ich odovzdanie. Rozklad pneumatiky pritom trvá až 300 rokov.Zabrániť znečisťovaniu životného prostredia sa dá jednoducho a to odovzdaním pneumatiky napr. do pneuservisov, ktoré sú povinné od 1.1.2016 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch abezpečiť ich spätný zber bez ohľadu na značku pneumatiky, počet kusov a bez podmienky viazania sa kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Rovnako nie je riešením spaľovanie pneumatík. „Žiadame občanov, aby v žiadnom prípade nespaľovali pneumatiky, nakoľko ich horením vznikajú silné karcinogénne látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu buniek“, vysvetlila vedúca stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.


Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike.Zoznam zberných miest v Pezinku, kde môžete bezplatne odovzdať pneumatiky nájdete na mape tu: https://www.eltma.sk/zberna-miesta#map. Mapa sa pravidelne aktualizuje.

Inzercia