LOADING

Type to search

Hasiči Ostatné Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 07 júla 2021

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 28. 06. 2021 – 04. 07. 2021


28. 06. 2021 Pezinok – Glejovka

Jednotka bola vyslaná k požiaru v Pezinku- Glejovka. Jednalo sa o požiar odpadu, po ukončení prác sa jednotka vrátila späť na svoju základňu.


29. 06. 2021 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob

Jednotka bola vyslaná k spadnutému stromu medzi obcami Slovenský Grob a Chorvátsky Grob. Jednotka žiaden strom ani halúzku nenašla a vrátila sa na svoju základňu.


30. 06. 2021 Limbach

Jednotka bola vyslaná na odstránenie spadnutého stromu na ceste v Limbachu smerom na Vyvieračku. Jednotka strom odstránila a vrátila sa na svoju základňu.


30. 06. 2021 Budmerice

Jednotka bola vyslaná na preverenie dymenia na skládke v Budmericiach.. Po príchode na miesto jednotka skládku skontrolovala, ale dymenie ani požiar nenašla. Následne sa vrátila na svoju základňu.


02. 07. 2021 Šenkvice

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode troch motorových vozidiel pred obcou Šenkvice. Na mieste sa nachádzala RZP, jednotka vykonala protipožiarne opatrenia, pomohla s naložením zranených osôb ako aj poškodených vozidiel a vrátila sa na svoju základňu.


02. 07. 2021 Modra – Harmónia

Jednotka bola vyslaná k požiaru porastu v lokalite Modra-Harmonia, jednotka po príchode na miesto použitím vysokotlakého prúdu požiar uhasila a vrátila sa na svoju základňu.

Inzercia