LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 23 februára 2021

Zásahová činnosť jednotky Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 08. 02. 2021 – 21. 02. 2021

08. 02. 2021 Pezinok
Hasičskej jednotke bol nahlásený požiar stánku rýchleho občerstvenia na Myslenickej ulici pred OD Tesco. Po príchode na miesto bol objekt odpojený od elektrickej energie, a následne na hasenie bol nasadený „C“ prúd. Jednalo sa o previerkové cvičenie. Po ukončení činnosti sa hasičská jednotka vrátila na základňu.10. 02. 2021 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode medzi Slovenským a Chorvátskym Grobom. Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jedná o osobný automobil mimo vozovky prevrátený na streche. Po prevrátení automobilu späť na kolesá a vykonaní protipožiarnych opatrení sa jednotka vrátila na svoju základňu.13. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná na technický zásah, otváranie záhradnej chatky v Pezinku. Po príchode na miesto zásahu jednotka vnikla do chatky cez okno a následne chatku otvorila. Na mieste sa nikto nenachádzal. Jednotka sa následne vrátila na svoju základňu.14. 02. 2021 Senec
Jednotka bola povolaná k výpomoci na Diaľničnej ceste 2 v areáli centrálneho skladu BILLA s. r. o. Jednalo sa o požiar vysokozdvižného vozíka, z ktorého dym zadymil aj skladové priestory. Po odvetraní priestorov sa jednotka vrátila na svoju základňu.15. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná na technický zásah – výpomoc pri vyhľadávaní nezvestnej osoby v Kučišdorfskej doline v Pezinku. Po príchode na miesto bola osoba nájdená a jednotka sa vrátila na svoju základňu.16. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k očisteniu vozovky od prevádzkových kvapalín na ulici Myslenická 1956 v Pezinku. Po očistení vozovky od prevádzkových kvapalín sa jednotka vrátila na svoju základňu.16. 02. 2021 Šenkvice – Blatné
Jednotka bola privolaná na cestu Šenkvice – Blatné, kde sa nachádzalo auto v priekope. Po vykonaní potrebných úkonov sa jednotka vrátila na svoju základňu.16. 02. 2021 Svätý Jur
Jednotka bola vyslaná k otváraniu bytu v meste Svätý Jur. Po príchode na miesto jednotka byt otvorila, osobu v byte odovzdala do opatery RLP a následne sa vrátila na svoju základňu.19. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k dymeniu prevádzky reštaurácie. V čase príjazdu boli na mieste zamestnanci, ktorí po otvorení vchodových dverí zistili zadymenie priestoru. Jednotka po nasadení ADP a pomocou vysokotlakého prúdu požiar likvidovala. Horel transformátor položený na parapete a časť stola pod ním.

Inzercia