LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 29. apríla bude online rokovať MsZ v Pezinku

redaktor tvpk 26 apríla 2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 16.00 hodine prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.

PROGRAM ROKOVANIE

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  3. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta
Materiály k MsZ: https://m.pezinok.sk/?yggid=207&id=11202&msz=1TVPezinok pripraví aj priamy prenos z rokovania prostredníctvom YouTube kanálu TV Pezinok LIVE. Link na prenos zverejníme v dohľadnej dobe.

Inzercia