LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Sledujte online mimoriadne rokovanie MsZ v Pezinku – štvrtok 29. apríl od 16:00 hodiny

redaktor tvpk 27 apríla 2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 16.00 hodine prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.


PROGRAM ROKOVANIE

☑Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu

☑Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

☑Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mestaMateriály k MsZ:

👉https://m.pezinok.sk/?yggid=207&id=11202&msz=1TV


Link na priamy prenos MsZ

👉https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs

Inzercia