LOADING

Type to search

Banictvo Osobnosti Život

Pamätná tabuľa venovaná JUDr. Dušanovi Vilimovi

redaktor tvpk 07 septembra 2021

V sobotu 4. septembra sa členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku zúčastnili 13. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Nižnej Slanej. Pri tejto príležitosti sa zúčastnili členovia spoločne s primátorom mesta Pezinok Igorom Hianikom slávnostného odhalenia pamätnej tabule v obci Kobeliarovo.  Kobeliarovo je rodná obec zakladajúceho člena Malokarpatského baníckeho spolku a významnú osobnosť v odbore baníckej legislatívy a zachovania montánneho dedičstva JUDr. Dušana Vilima.

Inzercia