LOADING

Type to search

Ostatné

Mestský úrad je do 11. januára 2021 pre verejnosť zatvorený

redaktor tvpk 04 januára 2021

Mesto Pezinok oznamuje, že Mestský úrad v Pezinku bude z preventívnych dôvodov na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 do pondelka 11. januára 2021 pre verejnosť  ZATVORENÝ.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov mestského úradu, sa občania môžu obracať s požiadavkami na jednotlivé oddelenia mestského úradu prostredníctvom e-mailových alebo telefonických kontaktov. https://www.pezinok.sk/?yggid=320Žiadosti a iné materiály pre podateľňu môžu občania vhadzovať do pripravenej schránky pri vchode do Mestského úradu v Pezinku.


Pokladňa Mestského úradu bude v uvedenom termíne zatvorená tiež, no občania a podnikatelia môžu prípadné platby mestu poukázať na nasledovné účty: 

 • Daň z nehnuteľností
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • Komunálny odpad – Právnické osoby
  VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
  Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001
 • Všetky ostatné platby
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

Inzercia