LOADING

Type to search

Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Mesto pripravuje letný zber odpadu

redaktor tvpk 04 augusta 2021

K jarnému a jesennému upratovaniu sa mesto rozhodlo pridať i letné. Zber odpadu sa uskutoční od štvrtka 2. septembra do soboty 4. septembra v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste. Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h.

Zberu sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, nie firmy. Za dovezený odpad sa neplatí.

Odovzdať môžete:
• objemný odpad (napr. nábytok, koberce, sedačky, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče …),
• biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),• sklo, plasty a kovový odpad,
• pneumatiky bez diskov.

Do zberu nepatria nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady. Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky…) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) môžu Pezinčania doniesť šesťkrát do týždňa na Viničniansku cestu č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.


Zdroj: FB Mesto Pezinok

Inzercia