LOADING

Type to search

Ostatné

Kde potrebujete po 27. januári negatívny test na COVID-19 a kde nie?

redaktor tvpk 27 januára 2021

Vláda Slovenskej republiky prijala v nedeľu (17. 1. 2021) na mimoriadnom rokovaní uznesenie k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky. Od 27. januára až do 7. februára je zákaz vychádzania prísnejší. Od 27. januára platia tieto opatrenia a  výnimky.


KDE POTREBUJE NEGATÍVNY TEST OD 27. 1. 2021

 • práca, pracovný pohovor a uzatvorenie pracovnej zmluvy
 • pošta, banka, poisťovňa
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
 • výdajné miesta obchodu, e-shopu a zasielkovne
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (výnimku majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíčku, so závažnou poruchou autistického spektra, osoby s mentálnym postihnutím, a so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu)
 • vycestovanie do zahraničia a návrat späť
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča VŠ
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ
 • povolené hromadné podujatie

KDE NEPOTREBUJE NEGATÍVNY TEST OD 27. 1. 2021

 • nákup a zaobstarania nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti o domáce zvieratá)
 • lekár a lekáreň
 • testovanie na COVID-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • starostlivosť o blízku osobu
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska
 • veterinárna starostlivosti
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právnym s právnym stykom s dieťaťom
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • zabezpečenie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • zdravotné vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska
 • dostavenie sa pred  orgány činný v trestnom konaní
 • súdne pojednávanie


KTO MÔŽE VSTUPOVAŤ DO PRIESTOROV PREVÁDZOK A ÚRADOV OD 27. 1. 2021

 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku na COVID-19 /vykonaný od 18. januára/
 • osoba, ktorá prekonala COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra do 17. januára
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • seniori nad 65 rokov
 • dieťa do 10 rokov
 • osoba, ktorej zdravotný stav nedovoľuje vykonanie testu
 • osoba so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunideficitom
 • oknologickí pacienti
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. až 26. január v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na COVID-19
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení úloh
 • vodiči nákladnej alebo autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty vstupujúci na Slovensko, ak územie SR opustia do 48 hodín od vstupy



Zdroj: FB MZ SR

Inzercia