LOADING

Type to search

Ostatné

Zapojte sa do obnovy detského ihriska

redaktor tvpk 09 októbra 2020

Mesto Pezinok bolo úspešné v hlasovaní v Programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ pre rok 2020 s projektom: „Revitalizácia detského ihriska“. Pre projekt sme vybrali jedno z mnohých, ktoré si vyžaduje revitalizáciu a obnovu, aj kvôli bezpečnosti jeho užívania tými najmenšími. Okrem iného tieto projekty kladú dôraz na komunitný život.

Rozhodli sme sa pre ihrisko JUH – Bratislavská č.4 , ktoré je v súčasnosti dosť intenzívne využívané rodičmi s deťmi, ako jediné z mála v okolí, ktoré si obyvatelia svojpomocne prispôsobili a užívali aj v tejto podobe.

Milý spoluobčania, ak máte chuť a čas môžete sa spolu s nami zapojiť do dobrovoľníckej práce na revitalizácií ihriska, ktoré máme záujem skrášliť najmä pre vás a vaše deti. Stretneme sa v sobotu 10. 10. 2020 o 9:00 hod, a kto môže aj v pondelok 12. 10. 2020 o 9:00 hod na ihrisku, všetci ste vítaní. „Dobrú náladu a spolupatričnosť oceníme“. Máme záujem zmeniť naše mesto s podporou komunity a občanov, ktorí žijú v danej lokalite.

Mesto Pezinok a partner projektu Tesco pripraví náradie. Budú sa robiť terénne práce, úprava zeminy, zelene, kopanie jám pre umiestnenie hracích prvkov s pomocou odbornej dodávateľskej firmy, ktorá realizuje údržbu ihrísk v meste.

Inzercia