LOADING

Type to search

Polícia Život

Týždeň bezpečnosti na železnici

redaktor tvpk 08 septembra 2020

V dňoch 07. až 14.septembra 2020 prebieha celoslovenská policajná akcia „Týždeň bezpečnosti na železnici“, zameraná  na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, aj s poukazom na nebezpečenstvá železničnej dopravy.    

Železničná sieť slovenských železníc a ich tratí je dlhá približne 3600 kilometrov a nachádza sa prevažne v obývaných oblastiach. Na týchto koľajiskách sa ľudia opätovne vystavujú nebezpečenstvu, predovšetkým svojim ľahkomyseľným správaním a neopatrnosťou.  Vlak, ktorý váži 1200 ton má pri rýchlosti 100 km/h brzdnú dráhu 700 metrov. Aj napriek tomu, ak by rušňovodič už z diaľky videl nebezpečenstvo na železničnej koľaji, tak nedokáže vlak dostatočne včas zabrzdiť. Rýchliky majú dovolenú maximálnu rýchlosť až 160 km/hod. Brzdná dráha vlaku pri takejto rýchlosti je viac ako 1,5 km.

Najčastejšími príčinami železničných nešťastí, nie sú technické a konštrukčné príčiny, ale ľudská neopatrnosť a nedostatok rešpektu voči pravidlám. 

Okrem vodičov motorových vozidiel patria medzi zranených často aj deti a mládež. Častými príčinami nehôd je neoprávnený pohyb v blízkosti trate,  nerešpektovanie výstražných znamení na priecestiach a neopatrnosť pri samotnom cestovaní. 

Nielen vodiči, ale aj cestujúci, ktorí využívajú vlak ako dopravný prostriedok na ceste do školy, do práce by mali na tieto veci vždy myslieť!

A preto nezabúdajte:

  • Nikdy neprechádzajte cez koľajnice na voľnom priestranstve alebo na železničnej stanici. To môžete výhradne len na železničných priechodoch, priecestiach alebo podchodmi.
  • Vždy pozorne sledujte svetelnú signalizáciu a rešpektujte spustené závory!
  • Ak zmeškáte vlak, pôjde ďalší! Nikdy nenaskakujte na rozbiehajúci sa vlak! 
  • Nikdy nevyskakujte z idúceho vlaku!
  • Napätie nadzemného vedenia je až 25 000 voltov. Elektrický prúd je tak silný, že môže spôsobiť nešťastie aj bez toho, aby sme sa dotkli elektrického vedenia. Preto nikdy nechoďte do blízkosti stĺpu elektrického vedenia a nevyliezajte na odstavené vagóny.
  • Z okien sa nevykláňajte! A nikdy nič nevyhadzujte z vlaku ani na vlak! 
  • Záchrannú brzdu môžete použiť iba v prípade nebezpečenstva!
  • Grafity, ničenie interiérov vlakov, staničných priestorov je trestné! Za svoje správanie si každý musí niesť zodpovednosť!

Dodržiavaním horeuvedených rád prispejte aj Vy k svojej bezpečnosti ako aj bezpečnosti ostatných a vždy sa dopravíte bezpečne na želané miesto!

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach, bolo zavedené označovanie železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom. Cieľom využívania týchto čísel je presná identifikácia priecestí pri nehodách a iných život, zdravie alebo majetok ohrozujúcich udalostiach na nich. Každé priecestie  je označené 4-miestnym číslom. V prípade nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné toto štvorčíslie telefonicky oznámiť na čísle Integrovaného záchranného systému  112, alebo Policajnému zboru na čísle 158.

Inzercia