LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie v Pezinku 10. 08. 2020

redaktor tvpk 23 júla 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10. 8. 2020 v čase od 08:00 do 12:00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

SLNEČNÉ ÚDOLIE č. 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 147, 148, 149, 149/., 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/., 189, 190, 191, 192, 193, 194/6395, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 222, 223, 224, 225, 226, 235, 237, 239, 241, 9203, 9233, 9238

Inzercia