LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Pracovné rokovanie Mestskej rady

redaktor tvpk 04 mája 2020

Vo štvrtok 30. apríla sa stretli členovia Mestskej rady v priestoroch Radnice na pracovnom rokovaní. Primátor Igor Hianik v úvode informoval o krokoch a opatreniach Mesta, ktoré boli zrealizované v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Členom Mestskej rady bol predložený na rokovaní aj materiál „Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy“.

Inzercia