LOADING

Type to search

Krimi Život

Agresívny muž skončil v putách

redaktor tvpk 29 júla 2020

Dňa 24. 07. 2020 o 20,30 hodine preverovala hliadka MsP oznam, že na ulici 1.mája v Pezinku dochádza k vzájomnému fyzickému napádaniu dvoch mužov. Šetrením na mieste bolo zistené, že p. O.K., bytom Pezinok, po predchádzajúcej hádke fyzicky napadol p. D.J., bytom Malý Jatov takým spôsobom, že ho päsťou udrel do oblasti tváre, následkom čoho spadol na zem a spôsobil si ďalšie poranenia.


Po príchode hliadky MsP iniciátor útoku svoje konanie oľutoval a poskytol policajtom súčinnosť počas prejednávania skutku. Naopak druhá zúčastnená osoba p. D.J., sa začal správať čoraz agresívnejšie a na výzvy policajtov nereagoval.Policajti použili voči uvedenej osobe donucovacie prostriedky a následne ho v súčinnosti s hliadkou OO PZ Pezinok predviedli na útvar mestskej polície. Na základe správania predvedeného, došlo k podozreniu, že uvedená osoba trpí psychickou poruchou, alebo je pod vplyvom omamných a psychotropných látok.Z uvedeného dôvodu bola privolaná RZP, ktorá predvedenej osobe poskytla ošetrenie. Po vykonaní potrebných úkonov, bol p. D.J. z útvaru MsP prepustený. Obom zainteresovaným bola uložená pokuta v blokovom konaní.


Zdroj: fb Mestská polícia Pezinok

Inzercia