LOADING

Type to search

Cestovanie cestovný ruch Doprava Projekty Samospráva Život

Vinobranie Pezinok 2019 – organizačné zabezpečenie

redaktor tvpk 06 septembra 2019

V súvislosti s technickým zabezpečovaním podujatia VINOBRANIE PEZINOK 2019, ktoré sa koná v dňoch 13. až 15. septembra 2019, bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Sládkovičovej, Meisslovej a Kupeckého.

 

Z uvedeného dôvodu  je potrebné presmerovať dopravu mimo uzatvorenú časť mesta, určiť trasu  prímestských  liniek Slovak Lines,  autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do centrálej mestskej zóny (CMZ) /okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel/.
Vjazd zásobovacích vozidiel bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v čase:
– v piatok 12.00 – 24.00 h,
– v sobotu 9.00 – 24.00 h
– a v nedeľu 9.00 – 20.00 h
nebude umožnené zásobovanie vozidlami z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.
Počas trvania dopravnej uzávery bude vjazd na Záhradnú ulicu a časť Sládkovičovej ulice povolený len obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach Záhradná, M. R. Štefánika, Sládkovičova a Mladoboleslavská a zásobovaniu na Záhradnej ulici.

 

 

1. DOPRAVA

 • V stredu 11. 09. 2019 v ranných hodinách sa uzavrie parkovisko na Radničnom námestí.
 • Celá doprava všeobecne – presmerovanie mimo CMZ od 12. 09. 2019  od 06.00 hod. (štvrtok) do 16. 09. 2019 do 09.00 hod. (pondelok).
 • Počas Vinobrania 2019 bude možnosť parkovania vozidiel návštevníkov na verejných parkoviskách mimo centrálnej mestskej zóny.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

 • Autobusy Slovak Lines – medzimestské spoje od štvrtka 12. 09. 2019 od 04.00 do pondelka 16. 09. 2019 do 09.00 nepremávajú cez Trnavskú, Mladoboleslavskú a Holubyho ulicu, ale pokračujú po ul. Senecká a Kalinčiakova.
 • Riešenie autobusových zastávok počas trvania uzávierky CMZ od štvrtka 12. 09. 2019 od 4.00 do pondelka 16. 09. 2019 do 9.00:
  • Zastávky Pezinok, Raničné námeste; Pezinok, Trnavská ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hostinec;  Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ, Pezinok Šenkvická a Pezinok, Suvorovova budú bez náhrady dočasne zrušené počas trvania uzávierky centrálnej mestskej zóny.
  • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky (aj v opačnom smere) budú vedené cez Kalinčiakovu, Seneckú, Šenkvickú; s odbočením cez sídlisko Muškát (s obsluhou zastávok Pezinok,Muškát a Pezinok,Muškát Pekníková ul.)
  • Nakoľko zastávka Pezinok,Trnavská ul. bude bez náhrady zrušená, budú mať obyvatelia Cajly, sídlisk Sever a Muškát možnosť využiť spoje idúce zo zastávky Pezinok, nemocnica I., sídliska Sever a Cajlanskej ulice, pokračujúce cez sídlisko Muškát až na železničnú stanicu. Odtiaľ budú mať možnosť prestupu na vlakové alebo autobusové spoje pokračujúce ďalej mimo mesta. Toto platí aj v opačnom smere.
 • Posilnenie večerných spojov Slovak lines v smere Pezinok – Bratislava:
  • v piatok 13. 9. / 14. 9. – pridaný mimoriadne spoje s odchodom zo zastávky Pezinok, žel. st. o 23:00, 24:00 a 01:00 hod. v smere do Bratislavy
  • v sobotu 14. 9. / 15. 9. – pridané mimoriadne spoje s odchodom zo zastávky Pezinok, žel.st. o 23:00, 24:00 a 01:00 hod. v smere do Bratislavy
 • Bližšie informácie o spojoch nájdete na webovej stránke Slovak lines, a.s.: https://www.slovaklines.sk/sk/cestovanie/cestovne-poriadky

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., zaviedla pri príležitosti konania Pezinského vinobrania na úseku Bratislava hl.st. – Trnava – Leopoldov nasledujúce osobné vlaky:

 • Dňa 14. 09. 2019 (sobota), dané vlaky sú uvedené aj v platnom Cestovnom poriadku 2018/2019:
  • Os 13017 Bratislava hl.st. 12:18 h – Pezinok 12:41 h – Leopoldov 13:21 h
  • Os 13021 Bratislava hl.st. 14:18 h – Pezinok 14:41 h – Leopoldov 14:21 h
  • Os 13057 Bratislava hl.st. 22:28 h – Pezinok 22:51 h – Trnava 23:15 h
  • Os 13018 Leopoldov 12:39 h – Pezinok 13:19 h – Bratislava hl.st. 13:42 h
  • Os 13022 Leopoldov 14:39 h – Pezinok 15:19 h – Bratislava hl.st. 15:42 h
  • Os 13056 Trnava 20:55 h – Pezinok 21:20 h – Bratislava hl.st. 21:42 h

Bližšie informácie o spojoch nájdete na webovej stránke ZSSK, a.s.: http://www.slovakrail.sk/sk/grafikon.html

 

2. UZÁVERY DO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY

Uzávery budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjaz motorových vozidiel do CMZ v dňoch od štvrtka 12. 09. 2019 od 06.00 do pondelka 16. 09. 2019 do 09.00 znemožnený. Rozmiestnenie zábran, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zaistenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2019 zabezpečí spoločnosť Dopravné značenie, s.r.o. Pri akomkoľvek poškodení, posunutí alebo krádeži dopravného značenia treba kontaktovať stálu službu Mestskej polície Pezinok – 033/690 11 82 alebo 159.

Autobusy, osobné motorové vozidlá alebo dodávky s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:

 • Tribúna na Mladoboleslavskej: autobusy   účinkujúcich  môžu dočasne parkovať za uzáverou, ktorá bude riadená príslušníkmi MsP   na Trnavskej ulici. V čase učínkovania budú mať osobné motorové vozidlá, pípadne dodávky s účinkujpcimi povolený vjazd z Trnavskej cez Mladoboleslavskú až k prípravnému stanu pri tribúne.
 • Tribúna na Radničnom námestí: prístup účinkujúcich na tribúne na Radničnom námestí bude umožnený cez Holubyho ulicu s odbočením na Radničné námestie a zaparkovaním na parkovacích miestach za tribúnou. Výjazd budú mať umožnený cez Kollárovú ulicu, kde sa nachádza uzamykateľná závora. V prípade, že vo vozidlách sa budú nachádzať iba účinkujúci, bez techniky potrebnej k účinkovaniu, tieto budú parkovať vo dvore na Holubyho ul. č. 14. To platí aj pre autobusy.

Všetky vozidlá s účinkujúcimi sa preukážu povolením na vjazd do uzávery, ktoré im zaslalo PKC.
 

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dočasné dopravné značenie bude osadené od štvrtka 12. 9. 2019 od 6.00 h do pondelka 16. 9. 2019 do 9.00 h.

Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciach, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30km/hod.

Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené nasledovne:

 • na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej,
 • na ul. SNP pri Kupeckého,
 • na ul. Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,
 • na Sládkovičovej ul. pri Šancovej ulici,
 • na začiatku Kollárovej ulice v smere z Moyzesovej ul.,
 • na Meisslovej ul. pri Záhradnej.

Okrem ulíc SNP a Sládkovičovej, budú všetky pevné uzávery opatrené uzamykateľnými závorami, aby bol umožnený prípadný prejazd hasičských a záchranarských zložiek. V priestore závor bude zakázané parkovanie vozidiel.

Riadené vstupy do mesta budú na Holubyho ulici v smere z Jesenského ul. a na Trnavskej ul. za križovatkou Trnavská/Rázusova. Zakrytím DZ bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.

Inzercia