LOADING

Type to search

cestovný ruch Doprava Samospráva Vinohradníctvo

Uzavretie centrálnej mestskej zóny v dňoch 12. – 16. 9. 2019

redaktor tvpk 05 septembra 2019

Vážení spoluobčania,

oznamujeme všetkým podnikateľským subjektom a  obyvateľom, že v súvislosti s blížiacim sa VINOBRANÍM PEZINOK v dňoch 13. 09. 2019 – 15. 09. 2019 bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Potočná, Záhradná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Farská, Štefana Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej, Sládkovičovej od 12. 09. 2019 od 06.00 hod. do 16. 09. 2019 do 09.00 hod.

Toto opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby predajných stánkov, kolotočov a ostatných prác dotýkajúcich sa prípravy a realizácie VINOBRANIA PEZINOK.

Počas trvania dopravnej uzávery bude vjazd na Záhradnú ulicu a časť Sládkovičovej ulice povolený len obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach Záhradná, M. R. Štefánika, Sládkovičova a Mladoboleslavská a zásobovaniu na Záhradnej ulici.
Ďakujem Vám za pochopenie a ústretovosť a verím, že úspech tohto podujatia je naším spoločným želaním.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

Inzercia