LOADING

Type to search

Cestovanie Život

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2019/2020

redaktor tvpk 24 júla 2019

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15. 12. 2019, si Vás spoločnosť Slovak Lines, a.s. dovoľuje informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu 23. 08. 2019.

 

 

Vaše požiadavky alebo pripomienky zašlite emailovou poštou na adresu jmartinovic@slovaklines.sk a v kópii na vladimir.zalesky@msupezinok.sk. Požiadavky zaslané po 23. 08. 2019 sa nebudú môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Inzercia