LOADING

Type to search

Iná udalosť Kultúra Literatúra Pre deti Výstava

Podujatia v Malokarpatskej knižnici v Pezinku – február 2019

redaktor tvpk 25 januára 2019

Podujatia v Malokarpatskej knižnici v Pezinku – február 2019

 

Pre študentov a verejnosť:

Vernisáž výstavy Jane Beata – AKVARELA

Termín: 4. február 2019 o 17.00 hod.

Miesto konania: výstavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

 

Zvárala Kačenka, zvárala šaty – beseda s autorkou knihy Mgr. Sylviou Hrdlovičovou o knižke Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre Kráľovej

Termín: 12. február 2019 o 17.00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

 

Literatúra v Radnici: Hra je literatúra, inscenácia a divadlo

Termín:18. február 2019 o 19.00 hod. Hostia: prozaik, dramatik, režisér Silvester Lavrík, moderuje Veronika Šikulová

Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

 

 

Skvelá veda: Zimy v čase globálneho otepľovania

Termín: 26. február 2019 o 17.00 hod. Hostia: klimatológ zo SHMÚ Pavel Faško, moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopcsay

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pamo daj šťastia lavička literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Eko-oko – ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Pamo daj šťastia lavička! – ročný cyklus pre školákov a škôlkarov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozprávkam, povestiam, hádankám Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Never každej volovine – ročný cyklus pre školákov zameraný na rozvoj kritického myslenia Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

  • Kým školský zvonček zazvoní
  • Čítanie je IN: besedy o knihách
  • Hodiny informačnej výchovy
  • Veľké vítanie prváčikov

Termíny: po dohode so školami Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

Inzercia