LOADING

Type to search

Ekológia Projekty Samospráva Život Životné prostredie

MKN REVIA rozbehla projekt o triedení odpadu

redaktor tvpk 15 apríla 2019

Separovaným zberom komunálneho odpadu znížime jeho množstvo a navyše, nepotrebná vec sa opäť stáva surovinou, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Pri triedení robíme však viaceré chyby.  Komunitná nadácia Revia sa rozhodla v rámci svojich možností a poslania prispieť k zlepšeniu situácie s predchádzaním vzniku a triedením komunálneho odpadu.

Inzercia