LOADING

Type to search

Projekty Voľný čas Život

MKN Revia – Keď sa maličkosťami tvoria veľké veci

redaktor tvpk 12 februára 2019

O malokarpatskom regióne sa často hovorí ako o malebnom. V Nadácii REVIA dúfame, že mu aj tento rok dodáte jeho farby a spoločne ho namaľujeme. Každý z nás raz v živote držal štetec a pokúsil sa maľovať. Že iba stenu? A nie je dnes aj to umenie? Je pravda, že nie každý je umelec, ale každý vie tvoriť veľké diela. To naše „revialne“ tvoríme vďaka vám a hneď niekoľkými spôsobmi.

 

Prvým sú vaše skvelé nápady pretavené do projektov, ktoré posielate do výziev Grantového programu Nadácie REVIA. Minulý rok sme dostali niekoľko desiatok žiadostí a podarilo sa nám podporiť 26 originálnych projektov a medzi nimi Pezinskú ligu v orientačnom behu, Deň otvorených modranských záhrad, Drumfest 2018, Bike Trail Biely kríž, Vajnorský širáček, Obnovu kruhového objazdu v Pezinku a ďalšie. Tento rok sa opäť snažíme rozšíriť paletu ideí v regióne a preto vás pozývame zapojiť sa do grantových kôl s uzávierkou 28.2., či 28.4., s možnosťou financovania až do 2 000 €.

 

Ďalej si u nás zakladáte fondy, kde na vopred určený účel vkladajú darcovia prostriedky. My sa staráme o administratívu a vy máte tak priestor na tvorenie. Minulý rok 7 projektov cez REVIU vyzbieralo financie v hodnote pozoruhodných 22 135 €. „Keď sa spoja dokopy maličkosti vznikajú veľké veci“ povedal Vincent van Gogh. 33 vašich projektov sme domaľovali našimi 7 komunitnými projektami v celkovej sume 40 470 € a vznikol úspešný rok 2018, ktorého sa zúčastnilo 1 089 dobrovoľníkov a 69 060 obyvateľov nášho regiónu. Každé 1 euro poskytnuté Nadáciou REVIA sa tak znásobilo 5-krát o iné zdroje.

 

Avšak posledný dielik nášho malokarpatského obrazu dodávate opäť vy prostredníctvom darov a poukázaním percenta z dane. Nadácia REVIA svojou činnosťou podporuje široké spektrum aktivít v regióne, tým pádom sa už nemusíte rozhodovať a priorizovať. Šport, kultúra, zdravie, či tradície sú len vzorky z celku, ktorými pomáhame najmä rozvoju dobrovoľníctva a zvyšovaniu kvality života v Malých Karpatoch. Plánujeme pokračovať „v maľovaní“ menšími projektami a hlavne s vašou
podporou vytvoriť veľké dielo na nezaplatenie. Ďakujeme, že poukážete percentá z dane z príjmu

 

Nadácii REVIA. Informácie nájdete na www.revia.sk.

Inzercia