LOADING

Type to search

Samospráva Život

Do 8. 1. 2019 sa môžete prihlásiť do Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku

redaktor tvpk 07 januára 2019

Informácie pre záujemcov o členstvo v komisiách

Uznesením č. 190/2018 zriadilo Mestské zasupiteľstvo tieto stále komisie pri MsZ:

 • Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu
 • Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
 • Komisia ekonomiky, financií a podnikania
 • Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
 • Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
 • Komisia kultúry
 • Komisia športu
 • Komisia vinohradníctva a vinárstva
 • Komisia cestovného ruchu a turistiky
 • Komisia verejného poriadku
 • Komisia IT a SMART riešení

Záujemcovia o členstvo v komisiách sa môžu hlásiť od 11. 12. 2018 do 08. 01. 2019 elektronickou formou na adrese: komisie@pezinok.sk, alebo písomne na podateľni mesta Pezinok.

Podmienku pre zaradenie do výberu uchádzača (vzťahuje sa rovnako ako na poslanca MsZ Pezinok aj na obyvateľa) je zaslať spolu so žiadosťou o zaradenie do danej komisie aj krátky štruktúrovaný životopis, kde uchádzač bude deklarovať svoju kvalitu aktivitami alebo dosiahnutými úspechmi v danej oblasti za posledných 5 resp. 10 rokov. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na Komisiu športu.

Maximálny počet členov vyššie uvedených komisií je 9; to neplatí pre Komisiu športu, ktorá sa kreuje zo zástupcov športových klubov pôsobiacich na území mesta Pezinok.

Inzercia