LOADING

Type to search

Pre deti Školstvo Život

Deň v Pezinskej materskej škole Záhradná

redaktor tvpk 15 februára 2019

Ďalšou Materskou školou, ktorú vám predstavíme sa nachádza na Záhradnej ulici v tichom prostredí medzi obytnými budovami v centre mesta mimo hlavnej cestnej komunikácie. V ponuke sú taktiež krúžky pohybové, tvorivého rozvoja aj vedomostné a to napríklad tanečníček, či oboznamovanie sa s anglickým jazykom. Materské školy dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Deň v škôlke je naozaj pestrý.

Starší článok

Inzercia